15:49 29/01/2010

Ra mắt ủy ban tư vấn về thương mại quốc tế

M.Chung

VCCI vừa ra mắt Ủy ban Tư vấn về chính sách thương mại quốc tế và khai trương Cổng thông tin WTO - Hội nhập

Lễ ra mắt Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế và khai trương Cổng thông tin WTO – Hội nhập.
Lễ ra mắt Ủy ban Tư vấn về Chính sách Thương mại Quốc tế và khai trương Cổng thông tin WTO – Hội nhập.
Sáng nay (29/1), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ra mắt Ủy ban Tư vấn về chính sách thương mại quốc tế và khai trương Cổng thông tin WTO - Hội nhập.

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, hai hoạt động này  nằm trong chương trình “Doanh nghiệp và Chính sách thương mại Quốc tế” của VCCI, được thực hiện trong khuôn khổ dự án MUTRAP III (Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên giai đoạn III EU-Việt Nam), do Liên minh Châu Âu tài trợ.

Cụ thể, chương trình triển khai nhằm tăng cường vai trò của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình hoạch định chính sách, đàm phán và thực thi các cam kết thương mại quốc tế, khắc phục tình trạng một số cam kết chưa phù hợp với nhu cầu hoặc tác động tiêu cực đến sự phát triển của một số doanh nghiệp, ngành kinh tế cũng như một bộ phận người lao động.

Trong đó, Ủy ban Tư vấn về chính sách thương mại quốc tế gồm 30 thành viên là đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế quan trọng và các chuyên gia đến từ các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoạch định, đàm phán cam kết quốc tế.

Ủy ban sẽ đóng vai trò là cầu nối, diễn đàn thảo luận, trao đổi giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, như thông tin về các xu hướng đàm phán để doanh nghiệp chủ động trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh doanh cũng như bảo vệ lợi ích của mình trong quá trình hội nhập; các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp về giao thương quốc tế…

Theo ông Vũ Tiến Lộc, ủy ban này sẽ hoạt động thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường. Ban thư ký của Ủy ban đặt tại Trung tâm WTO của VCCI là đơn vị trợ giúp và đảm nhiệm các hoạt động thường xuyên của Ủy ban giữa các phiên họp.

Cổng thông tin điện tử WTO - Hội nhập tại địa chỉ www.trungtamwto.vn (phiên bản tiếng Việt) và www.wtocenter.vn (phiên bản tiếng Anh) sẽ cung cấp đầy đủ và hệ thống các văn bản pháp lý, thông tin cập nhật, ấn phẩm, tài liệu về WTO, các hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam đã hoặc đang đàm phán ký kết cũng như các vấn đề pháp lý trong hội nhập kinh tế quốc tế khác.

Đồng thời, cổng thông tin này cũng đóng vai trò như một kênh tư vấn, trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ trực tuyến cho các doanh nghiệp, hiệp hội về WTO và chính sách pháp luật thương mại quốc tế.