22:56 15/09/2010

Rà soát cổ đông tập đoàn, tổng công ty nhà nước tại các ngân hàng

Thùy Duyên

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cổ phần rà soát danh sách cổ đông là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc đồng ý cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tăng vốn góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank).
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về việc đồng ý cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tăng vốn góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank).
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng cổ phần triển khai việc rà soát danh sách cổ đông là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động đầu tư của các tổ chức này.

Ngày 15/9, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 6942/NHNN-TTGSNH gửi giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi có tổ chức tín dụng cổ phần đặt trụ sở chính thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6207/VPCP-KTTH ngày 1/9/2010 về một số nội dung liên quan đến việc đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Tại Công văn số 6207/VPCP-KTTH ngày 1/9/2010, Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo việc đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vào các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3780/VPCP-ĐMDN ngày 6/6/2008 của Văn phòng Chính phủ (“phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện”).

Thứ hai, Thủ tướng giao Bộ Tài chính đánh giá thực trạng tài chính, tỷ lệ an toàn vốn, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, trên cơ sở đó xác định mức và tỷ lệ vốn cần đầu tư tiếp (làm rõ việc có nhất thiết phải tham gia để đạt tỷ lệ đã có) khi các ngân hàng thương mại cổ phần thực hiện tăng vốn theo quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ từng trường hợp cụ thể.

Về để triển khai ý kiến chỉ đạo trên, trong công văn ngày 15/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng cổ phần trên địa bàn triển khai rà soát danh sách cổ đông và yêu cầu các cổ đông là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi góp vốn, mua cổ phần tại các tổ chức tín dụng cổ phần.

Đầu tháng 9 này, Văn phòng Chính phủ cũng đã có Công văn số 6245/VPCP-ĐMDN truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về việc đồng ý cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tăng vốn góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải (Maritime Bank) bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn của ngân hàng này với số tiền hơn 46 tỷ đồng (tương đương với 4.639.259 cổ phần).