04:25 26/10/2011

Rà soát tình hình vay vốn trong nước của doanh nghiệp FDI

Diệu Hương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương rà soát hoạt động và yêu cầu doanh nghiệp FDI báo cáo tình hình vay vốn trong nước

Thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp FDI vay vốn của các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam nhưng hoạt động không hiệu quả, phải ngừng hoạt động.
Thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp FDI vay vốn của các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam nhưng hoạt động không hiệu quả, phải ngừng hoạt động.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh vừa ký ban hành văn bản số 7055/BKHĐT-ĐTNN về việc yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) báo cáo tình hình vay vốn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

Văn bản cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp FDI vay vốn của các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam nhưng hoạt động không hiệu quả, phải ngừng hoạt động, có trường hợp nhà đầu tư nước ngoài bỏ trốn, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở kế hoạch và đầu tư, ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các đầu mối tham mưu cấp, quản lý giấy chứng nhận đầu tư tổ chức rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có vay vốn của ngân hàng thương mại trong nước.

Đồng thời, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật hoặc không có khả năng triển khai, thông báo ngay cho ngân hàng thương mại có biện pháp thu hồi các khoản cho vay.

Các đầu mối trên có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp FDI trên địa bàn báo cáo tình hình vay vốn từ các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam (bao gồm cả vốn vay từ các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam); tổng hợp tình hình vay vốn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/11/2011 để phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát, kiểm tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, ngày 19/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1617/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. Một trong những giải pháp được đề ra là nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm chuyển vốn vào Việt Nam, vay, trả nợ nước ngoài, vay các tổ chức tín dụng trong nước của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.