11:09 14/07/2010

RCC đăng ký niêm yết hơn 11 triệu cổ phiếu trên HOSE

N.Anh

Công ty Cổ phần Công trình Đường Sắt đăng ký niêm yết 11.250.280 cổ phiếu trên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Công ty Cổ phần Công trình Đường Sắt (RCC., JSC).

Theo đó, Công ty Cổ phần Công trình Đường Sắt đăng ký niêm yết 11.250.280 cổ phiếu trên HOSE.

Công ty có vốn điều lệ là 112.571.900.000 đồng, trụ sở chính đặt tại tòa nhà số 09, đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ; hoạt động hỗ trợ vận tải: bốc xếp hàng hóa, hoạt động kho bãi; tư vấn đầu tư các công trình dân dụng, giao thông, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm thiết kế công trình); giám sát thi công xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp...