23:38 12/07/2012

Red River Holding liên tục gom cổ phiếu MPC

Hà Anh

Red River Holding, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ, đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu MPC

Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Red River Holding.

Cụ thể, Red River Holding, tổ chức có liên qua đến ông Jean -Eric Jacquemin, thành viên Hội đồng Quản trị MPC, tiếp tục đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu MPC, nhằm đầu tư ngắn hạn.

Thời gian thực hiện từ 16/7 đến 16/8 thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, Red River Holding sẽ nâng sở hữu từ 6.628.290 cổ phiếu (9,47% vốn), lên 7.128.290 cổ phiếu, tương đương 10,18% tổng số cổ phiếu MPC đang lưu hành.

Trước đó, từ ngày 8/5 đến ngày 6/7, Red River Holding cũng đã đăng ký mua 500.000 cổ phiếu MPC. Tuy nhiên, do tình hình thị trường biến động không phù hợp với kế hoạch nên tổ chức này chỉ mua được 295.000 cổ phiếu.

Được biết, số lượng xuất khẩu của MPC trong 5 tháng đầu năm đạt 11.794.189,72 kg, giá trị xuất khẩu đạt hơn 144 triệu USD.