23:20 08/08/2014

REE báo lãi giảm gần 32% so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 2, REE lãi 205,7 tỷ đồng, giảm 19,27% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 437 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 2/2014 của REE đạt 619 tỷ đồng, tăng nhẹ so mức 611 tỷ đồng hồi cùng kỳ; lợi nhuận thuần đạt 309 tỷ đồng, tăng 80,6% so với cùng kỳ 2013; lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết lỗ 70 tỷ (cùng kỳ lãi hơn 107 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 205,7 tỷ đồng, giảm 19,27% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng năm 2014, doanh thu thuần của REE đạt 1.171 tỷ đồng, tăng 4,27% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 437 tỷ đồng, giảm 31,6% so với cùng kỳ. EPS 6 tháng của REE đạt 1.657 đồng/cổ phiếu.

REE cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của REE đạt 205,7 tỷ đồng, giảm 19,27% so với cùng kỳ là do lợi nhuận công ty ghi nhận tương ứng từ các công ty liên doanh, liên kết trong quý 2/2014 chỉ đạt 39,3 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước đạt 114,9 tỷ đồng, giảm 65,9%. Trong đó, ảnh hưởng nhất là từ kết quả kinh doanh quý 2 của Công ty liên kết Nhiệt điện Phả Lại có biến động giảm lợi nhuận quá lớn so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, trong kỳ công ty lại giảm đáng kể chi phí quản lý, giảm 43 tỷ so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2014, tiền và tương đương tiền của REE đạt 962 tỷ đồng, 426 tỷ đồng so với hồi đầu năm; hàng tồn kho tăng 110 tỷ lên 654 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của REE tăng trên 38 tỷ lên 1.315 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 2.656,5 tỷ đồng.