10:08 06/02/2013

REE báo lãi hợp nhất 658 tỷ đồng năm 2012

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và cả năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 của REE đạt gần 660 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.595 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 176,7 tỷ đồng, lũy kế đạt 657,8 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (592 tỷ đồng) đề ra. EPS đạt 2.716 đồng.

REE cho biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 4 đạt 660 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ dịch vụ cung cấp thiết bị và lắp đặt đạt 448,86 tỷ đồng, tăng 40,4% so với cùng kỳ do trong năm 2012 công ty đã đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu lắp đặt công trình để ghi nhận doanh thu trong kết quả quý 4.

Trong khi đó, doanh thu từ sản xuất và thương mại đạt 89,86 tỷ đồng, giảm 8,3% và doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản đạt 121,18 tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ.

Về lợi nhuận, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2012 đạt 178 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ nguyên nhân chính là do doanh thu tài chính giảm mạnh từ 136,7 tỷ đồng trong quý 4/2011 xuống 63,6 tỷ đồng trong quý 4/2012, hay giảm 53,5%.

Cùng kỳ năm 2011, công ty có ghi nhận doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Nhiệt điện Vũng Áng.