07:29 08/10/2013

REE chào mua 17% cổ phần TDW

Hà Anh

REE chào mua công khai 1.455.000 cổ phiếu TDW, tương đương 17% tổng số cổ phiếu TDW đang lưu hành với giá 18.000 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE).

Theo đó, REE đã nhận được giấy phép thành lập công ty con với tên gọi Công ty Cổ phần Nước sạch Việt Nam (Viwic). Viwic có vốn điều lệ 650 tỷ đồng, do REE sở hữu 99,97% vốn điều lệ từ vốn tự có của REE. Ngành nghề kinh doanh chính của Viwic là khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Như vậy, REE mở rộng ngành nghề kinh doanh sang ngành nước và REE quyết định chào mua công khai thêm 1.455.000 cổ phiếu TDW, tương đương 17% tổng số cổ phiếu TDW đang lưu hành. REE dự kiến sẽ nắm giữ tổng cộng 3.565.740 cổ phiếu TDW nếu chào mua thành công, tương đương 42,07% tổng số cổ phiếu TDW đang lưu hành.

Đáng chú ý là, REE chào mua dự kiến với giá 18.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 4.000 đồng so với giá đóng cửa của cổ phiếu TDW tại phiên giao dịch ngày 7/10. REE sẽ phải chi ra khoảng hơn 26 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên. Nguồn vốn thực hiện chào mua được lấy từ vốn chủ sở hữu của công ty.
 
Thời gian thực hiện chào mua dự kiến trong vòng từ 30 đến 60 ngày sau khi có chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua.