14:58 08/07/2011

REE chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi trái phiếu tỷ lệ 1:72

Hà Anh

Thời điểm chốt danh sách đến 17h00 ngày 15/7/2011 với tổng giá trị trái phiếu dự kiến chuyển đổi là 810,42 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE) thông báo chốt danh sách trái chủ thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Theo đó, REE sẽ thực hiện chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh mệnh giá trái phiếu 1 triệu đồng/trái phiếu thành cổ phiếu. Đây là lượng trái phiếu công ty phát hành ngày 02/08/2010 với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất: 8%/năm

Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu là 810.418 trái phiếu với giá trị trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu là 810.418.000.000 đồng.

Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 1:72 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 72 cổ phiếu). Thời điểm chốt danh sách đến 17h00 ngày 15/7/2011. Thời điểm chuyển đổi là ngày 2/8/2011.

Thời gian và địa điểm nhận lãi trái phiếu và Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán: Thời gian nhận từ ngày 2/8 đến hết ngày 31/12/2011 tại Chi nhánh Nguyễn Công Trứ - Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - số 92-98 Nguyễn Công Trứ - phường Nguyễn Thái Bình – quận 1 – Tp.HCM.

Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung: Công ty sẽ làm thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đối với số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu.