19:17 12/12/2013

REE công bố đã nắm giữ gần 42% vốn tại TDW

Hà Anh

REE đã mua được 1.433.980 cổ phiếu TDW trong tổng số 1,455 triệu cổ phiếu đăng ký với giá 18.000 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu TDW trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TDW trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE).

Theo đó, REE đã mua được 1.433.980 cổ phiếu TDW trong tổng số 1,455 triệu cổ phiếu đăng ký. Nha vậy, REE đã nâng số lượng cổ phiếu TDW nắm giữ từ 2.120.740 cổ phiếu, chiếm 24,95% lên 3.564.720 cổ phiếu, chiếm 41,94% số lượng cổ phần đang lưu hành.

Trước đó, REE chào mua cổ phiếu TDW dự kiến với giá 18.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, REE đã chi ra khoảng 25,8 tỷ đồng để mua được số cổ phiếu trên.
 
Trước đó, Vinamilk đã bán toàn bộ 850.000 cổ phiếu TDW, tương đương 10% vốn điều lệ TDW và không còn là cổ đông của công ty này từ ngày 30/8/2013. Ngay sau đó, REE công bố đã mua và sở hữu 850.000 cổ phiếu TDW. Giao dịch được thực hiện vào ngày 27/8/2013. Theo số liệu giao dịch trên HOSE, ngày 27/8 có 850.000 cổ phiếu được chuyển nhượng với giá trị 15,3 tỷ đồng.