16:24 26/07/2010

REE công bố lãi hơn 207 tỷ đồng trong 6 tháng

Nguyệt Anh

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2010

Tòa nhà E-Town2 của REE tại Tp.HCM.
Tòa nhà E-Town2 của REE tại Tp.HCM.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm của nhóm Công ty.

Theo đó, trong quý 2/2010 tổng doanh thu thuần của nhóm Công ty ước đạt được 388,2 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu tư đạt 740,8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong quý 2 ước đạt được 97,5 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng năm 2010 ước đạt 207,1 tỷ đồng.

Trước đó, REE thông báo sẽ phát hành 16.208.359 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới) và dự kiến phát hành 81.041.798 cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 1:1 (1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới) và phát hành 810.418 trái phiếu nhằm thực hiện quyền được mua trái phiếu chuyển đổi năm 2010 theo tỷ lệ thực hiện 100:1 (100 cổ phiếu sẽ được mua 1 trái phiếu chuyển đổi).

Thời hạn chuyển nhượng quyền được mua từ ngày 6/7 -14/7/2010. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 6/7 - 2/8/2010.

REE đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 với doanh thu thuần năm 2010 ước đạt 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 510 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến 15%.