16:09 16/11/2009

REE công bố lãi hơn 417 tỷ đồng trong 10 tháng

Ánh Nguyệt

REE vừa công bố kết quả kinh doanh ước thực hiện trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009

10 tháng năm 2009, nhóm công ty REE ước thực hiện được với tổng doanh thu thuần đạt 945,68 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 417,22 tỷ đồng.
10 tháng năm 2009, nhóm công ty REE ước thực hiện được với tổng doanh thu thuần đạt 945,68 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 417,22 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh ước thực hiện trong tháng 10 và lũy kế 10 tháng năm 2009 của nhóm công ty REE (số liệu chưa được kiểm toán).

Theo đó, tháng 10/2009, nhóm công ty ước thực hiện được tổng doanh thu thuần đạt 186,48 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 32,75 tỷ đồng.

10 tháng năm 2009, nhóm công ty ước thực hiện được tổng doanh thu thuần đạt 945,68 tỷ đồng - bằng 78,81% kế hoạch năm 2009 (1.200 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đạt 417,22 tỷ đồng - bằng 166,98% kế hoạch năm 2009 (250 tỷ đồng).

* Nhóm công ty thuộc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh bao gồm:

+ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (công ty “mẹ”) - REE

+ Các công ty thành viên (các công ty “con”):

- Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E, REE sở hữu 99,994% vốn;

- Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh, REE sở hữu 97,11% vốn;

- Công ty TNHH Quản lý và Khai thác Bất động sản R.E.E, REE sở hữu 100% vốn;

- Công ty Cổ phần Điện máy R.E.E, REE sở hữu 99,9925% vốn;

- Công ty Cổ phần Bất động sản R.E.E, REE sở hữu 90% vốn:

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ RNG (trước đây là Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bảo Tín), REE sở hữu 63,7% vốn.