22:45 12/03/2009

REE công bố lãi hơn 50 tỷ đồng trong 2 tháng

Thu Thủy

REE vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2009 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

Tòa nhà E-Town2 của REE tại Tp.HCM.
Tòa nhà E-Town2 của REE tại Tp.HCM.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh ước thực hiện tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2009 của nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh.

Cụ thể, trong tháng 2/2009, nhóm công ty ước thực hiện được tổng doanh thu thuần là 46,72 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 105,44 tỷ đồng - bằng 51,01% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 8,79% kế hoạch dự kiến năm 2009.

Lợi nhuận trước thuế trong tháng 2 đạt 30,69 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 50,76 tỷ đồng - bằng 134,96% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 20,31% kế hoạch dự kiến năm 2009.

Theo REE, trong năm 2009, Hội đồng Quản trị công ty sẽ đề xuất trình đại hội cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh với doanh thu thuần đạt 1.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 250 tỷ đồng.

Được biết, năm 2008, nhóm công ty đạt tổng doanh thu thuần là 1.149 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế lỗ 139,34 tỷ đồng.

Do kết quả kinh doanh thua lỗ, ngày 9/2/2009, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã đưa cổ phiếu REE vào diện bị kiểm soát.

Kết thúc ngày giao dịch ngày 12/3, giá cổ phiếu REE ở mức 17.500 đồng, giảm 18,98% so với ngày cổ phiếu này bị đưa vào diện kiểm soát, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 1.407 tỷ đồng.

* Nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh bao gồm:

+ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (công ty “mẹ”) - REE

+ Các công ty thành viên (các công ty “con”):

 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật cơ điện Lạnh R.E.E, REE sở hữu 99,994% vốn;

- Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh, REE sở hữu 97,11% vốn;

- Công ty TNHH Quản lý và Khai thác Bất động sản R.E.E, REE sở hữu 100% vốn;

- Công ty Cổ phần Điện máy R.E.E, REE sở hữu 99,9925% vốn;

- Công ty Cổ phần Bất động sản R.E.E, REE sở hữu 90% vốn;

- Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bảo Tín, REE sở hữu 61,6% vốn.