16:55 15/03/2010

REE công bố lãi hơn 65 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm

Huyền Thương

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2 và lũy kế 2 tháng đầu năm 2010 của nhóm công ty REE

Ngày 31/3, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tại Tp.HCM.
Ngày 31/3, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tại Tp.HCM.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2 và lũy kế 2 tháng đầu năm 2010 của nhóm công ty REE.

Cụ thể, trong tháng 2, REE ước đạt tổng doanh thu thuần là 130,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 29,27 tỷ đồng.

Như vậy, trong hai tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của nhóm công ty ước đạt 271,33 tỷ đồng, đạt 18,09% kế hoạch dự kiến năm 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 65,26 tỷ đồng, bằng 12,8% kế hoạch dự kiến năm 2010.

Được biết, ngày 31/3 tới, REE sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2009 tại tòa nhà E.Town, 364 đường Cộng Hòa, phường 13,Tân Bình, Tp.HCM. Hội đồng Quản trị công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2010 với 1.500 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế là 510 tỷ đồng.