22:42 17/11/2008

REE công bố lỗ gần 120 tỷ đồng trong 10 tháng

Thu Thủy

REE vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất của nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh trong tháng 10 và 10 tháng năm 2008

Lợi nhuận trước thuế tháng 10 của REE đạt 29,26 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế tháng 10 của REE đạt 29,26 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất của nhóm Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh trong tháng 10 và 10 tháng năm 2008.

Theo đó, trong tháng 10, nhóm Công ty ước thực hiện được tổng doanh thu thuần là 111,46 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng năm 2008 đạt 1.083,50 tỷ đồng, tăng 36,15% so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 98,5% kế hoạch năm 2008 (1.100 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế của công ty trong tháng 10 đạt 29,26 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng lỗ 119,73 tỷ đồng.

Kết thúc ngày giao dịch 17/11, cổ phiếu REE ở mức 23.900 đồng, thấp hơn 39% so với đầu tháng 10/2008, giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành đạt 1.922 tỷ đồng.

Nhóm công ty Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh bao gồm:

+ Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (Công ty “mẹ”) – REE

+ Các công ty thành viên (các Công ty “con”):

 - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật Cơ Điện Lạnh R.E.E, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, REE sở hữu 99,994% vốn;

- Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh, vốn điều lệ 5 tỷ đồng, REE sở hữu 97,11% vốn;

- Công ty TNHH Quản lý và Khai thác bất động sản R.E.E, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, REE sở hữu 100% vốn;

- Công ty Cổ phần Điện Máy R.E.E, vốn điều lệ 80 tỷ đồng, REE sở hữu 99,9925% vốn;

- Công ty Cổ phần Bất Động Sản R.E.E, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, REE sở hữu 90% vốn;