11:16 20/09/2014

REE đăng ký bán hơn 3 triệu cổ phiếu PPC

Hà Anh

REE đăng ký bán ra 3,18 triệu cổ phiếu PPC bằng giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 24/9 đến 22/10/2014

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE).

Theo đó, REE đăng ký bán ra 3,18 triệu cổ phiếu PPC bằng giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh từ 24/9 đến 22/10/2014, nhằm cơ cấu nguồn vốn.

Nếu thành công, số lượng cổ phiếu PPC và REE nắm giữ sẽ giảm xuống từ 71.157.000 cổ phiếu, chiếm 22,37% vốn tại PPC xuống còn 67.977.070 cổ phiếu, chiếm 21,37% vốn tại PPC. Hiện, cá nhân bà Nguyễn Thị Mai Thanh, tổng giám đốc REE và là thành viên Hội đồng quản trị của PPC, không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PPC nào.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/9, giá cổ phiếu PPC đạt 27.100 đồng/cổ phiếu. Bán được với giá trên, REE sẽ thu được trên 86 tỷ đồng.

Được biết, doanh thu thuần quý 2 của PPC đạt 2.110,8 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 2 lỗ 117,39 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 683 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế quý 2 lỗ 50,1 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế quý 2 lỗ 48,33 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần của PPC đạt 4.277 tỷ đồng, tăng 17,32% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 196 tỷ và 173,66 tỷ đồng (giảm sâu so với cùng kỳ 1.683 tỷ và 1.302,36 tỷ đồng).