14:00 23/01/2014

REE dự chi hơn 391 tỷ trả cổ tức 2013

Hà Anh

Với 244.640.638 cổ phiếu đang lưu hành, REE sẽ phải chi ra hơn 391 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 16%

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) vừa thông báo kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

Theo đó, REE sẽ chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng), thanh toán vào ngày 31/3. Nguồn chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2013 và lãi chưa phân phối của Công ty. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 21/2/2014.

REE chưa có báo cáo tài chính quý 4 cũng như cả năm 2013. Được biết, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 199,87 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 839,47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của REE trong quý 3 đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 128% cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 839,46 tỷ đồng, tăng 71% cùng kỳ năm trước. Như vậy, với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng, sau 9 tháng REE đã vượt 29% kế hoạch năm. EPS 9 tháng của REE đạt 3.432 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh so với cùng kỳ 2012.

Với 244.640.638 cổ phiếu đang lưu hành, REE sẽ phải chi ra hơn 391 tỷ đồng để trả cổ tức với tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

Còn theo báo cáo tình hình quản trị của REE, năm 2013 thì kết quả kinh doanh của công ty vượt kế hoạch đề ra, tình hình tài chính lành mạnh và không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì liên quan đến các cổ đông.

Với kết quả trên, dự kiến hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty được nhận thù lao 0,5% trên lợi nhuận sau thuế cả năm 2013. Ngoài ra, các tổng giám đốc và giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh cũng được thưởng 30% trích từ phần lãi sau thuế vượt kế hoạch năm ngoái.

Ngoài ra, REE dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào 8h sáng ngày 28/3 tại hội trường tòa nhà Etown số 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM.