16:38 08/05/2014

REE dự chi trên 181 tỷ mua cổ phiếu TBC

Hà Anh

REE đăng ký mua vào 9,2 triệu cổ phiếu TBC, từ ngày 13/5 đến ngày 11/6/2014

Diễn biến giá cổ phiếu TBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TBC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã TBC-HOSE).

Theo đó, REE đăng ký mua vào 9,2 triệu cổ phiếu TBC. Nếu giao dịch thành công nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu TBC từ 15.219.888 cổ phiếu lên 24.419.888 cổ phiếu, chiếm 38,46% vốn tại TBC, nhằm nâng tỷ lệ nắm giữ. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 13/5 đến ngày 11/6 theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Hiện, giá cổ phiếu TBC được giao dịch quanh mốc 19.700 đồng/cổ phiếu. TBC sẽ phải chi ra 181,24 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu nói trên.

Được biết, doanh thu quý 1/2014 của TBC tăng hơn 19 tỷ so với cùng kỳ đạt 63,43 tỷ đồng; lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh tăng trên 10 tỷ lên gần 30 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 29,94 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 23,8 tỷ đồng, tăng 18,784 tỷ so với cùng kỳ.

TBC cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 1/2014 tăng trên 18,78 tỷ đồng so với quý 1/2013 là do công ty đã có chiến lược chào giá phù hợp khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong điều kiện sản lượng không tăng. Trong khi, tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý 1/2014 chỉ tăng hơn 8,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Năm 2014, cổ đông TBC thông qua sản lượng điện sản xuất đạt 370 triệu kWh, tổng doanh thu đạt 242,75 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt trên 71 tỷ đồng, cổ tức 10,1%.