11:08 24/11/2012

REE dự kiến hạ "room" cho nhà đầu tư ngoại xuống 10%

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của REE là phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại khoảng 10%

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố về việc chốt tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán đã đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của REE là phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khoảng 10% vốn điều lệ và việc phong tỏa tỷ lệ sở hữu nhằm mục đích để REE dự trữ cho việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài, trên cơ sở việc chuyển đổi chỉ được thực hiện khi cổ phiếu REE còn tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài và REE phải luôn luôn bảo đảm tỷ lệ sở hữu đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ 49% quy định.

Tuy nhiên, việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài cổ phiếu REE trên HOSE cần căn cứ vào kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi của REE nhằm đảm bảo việc chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài cổ phiếu REE tại mức hợp lý, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán.

Được biết, REE đã ký kết hợp đồng chào bán trái phiếu chuyển đổi cho đối tác nước ngoài Platinum Victory Pte. ltd với tổng giá trị phát hành dự kiến là 557,846 tỷ đồng.

Trái phiếu có lãi suất 6%/năm, kỳ hạn trái phiếu 3 năm. Sau mỗi năm trái phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu khi còn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của cổ phiếu REE với giá chuyển đổi là 22.000 đồng/cổ phiếu có áp dụng điều khoản chống pha loãng.

Căn cứ vào giá chuyển đổi và tổng giá trị phát hành của trái phiếu chuyển đổi thì số cổ phiếu mới cần phát hành cho mục đích này là 25.356.615 cổ phiếu, tương đương 9,39% (làm tròn 10%) trên tổng số cổ phiếu của công ty sau khi thực hiện chuyển đổi.