17:01 08/06/2010

REE được chào bán hơn 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

N.Anh

REE được chào bán 810.418 trái phiếu, với tỷ lệ chuyển đổi 1 trái phiếu được chuyển thành 72 cổ phiếu

Trái phiếu REE được phát hành có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 8%/năm.
Trái phiếu REE được phát hành có mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 8%/năm.
Ngày 7/6, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, REE được chào bán 810.418 trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, lãi suất 8%/năm, kỳ hạn 12 tháng, với tổng giá trị chào bán là 810,418 tỷ đồng. Tỷ lệ chuyển đổi là 1 trái phiếu được chuyển thành 72 cổ phiếu.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, REE phải thực hiện theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, công ty có vốn điều lệ 810.431.310.000 đồng, trụ sở chính đặt tại số 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM.