10:42 21/05/2013

REE liên tục thâu tóm cổ phiếu NBC và TDN

Hà Anh

REE hiện đang nắm giữ 22,09% vốn tại NBC và 23% vốn tại TDN

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV (mã NBC-HNX) và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - TKV (mã TDN-HNX) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, ngày 15/5, REE đã mua 179.300 cổ phiếu NBC, nâng số lượng cổ phiếu tăng từ 4.238.566 cổ phiếu, chiếm 21,19%, lên 4.417.866 cổ phiếu, chiếm 22,09% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Được biết, gần đây REE liên tục mua vào cổ phiếu NBC. REE trở thành cổ đông lớn của NBC vào ngày 21/8/2012, với tỷ lệ sở hữu từ 5,13% nay lên tới 22,09% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 7/5, REE đã mua 124.400 cổ phiếu TDN, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên 3.680.400 cổ phiếu, chiếm 23% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

REE trở thành cổ đông lớn của TDN từ ngày 22/8/2012 với tỷ lệ sở hữu từ 5,54% nay lên tới 23% vốn điều lệ.