16:01 23/10/2013

REE muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại PPC lên gần 23%

Hà Anh

REE đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PPC, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch từ ngày 28/10 đến ngày 26/11

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã PPC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, REE, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan tới thành viên Hội đồng Quản trị PPC là bà Nguyễn Thị Mai Thanh, đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PPC, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch từ ngày 28/10 đến ngày 26/11.

Nếu giao dịch thành công, REE sẽ tăng lượng sở hữu từ 70,8 triệu cổ phiếu, chiếm 22,26% lên 72,8 triệu cổ phiếu PPC, chiếm 22,88% vốn điều lệ PPC.

Trước đó, REE thông báo đăng ký chào mua công khai 1.455.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức (mã TDW-HOSE) với giá 18.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của REE tại công ty này.

Thời điểm chào mua từ ngày 8/11 đến ngày 10/12/2013. Thời hạn hoàn tất việc chào mua dự kiến là ngày 20/12/2013. REE cũng cho biết đây là khoản đầu tư dài hạn của công ty vào TDW và công ty không có ý định thay đổi về hoạt động kinh doanh của TDW sau khi tăng tỷ lệ nắm giữ.