07:18 13/08/2013

REE muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại TMP lên 35%

Hà Anh

REE đăng ký mua hơn 16,1 triệu cổ phiếu TMP, tương ứng 23,014% vốn

Diễn biến giá cổ phiếu TMP trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TMP trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã TMP-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, REE, tổ chức có liên quan tới thành viên hội đồng quản trị là Nguyễn Quang Quyền, đăng ký mua hơn 16,1 triệu cổ phiếu TMP, tương ứng 23,014% vốn. Giao dịch nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 16/8 đến 13/9 thông qua hệ thống chuyển nhượng của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Nếu giao dịch thành công, REE sẽ tăng lượng cổ phiếu TMP từ hơn 8,72 triệu cổ phiếu TMP, chiếm 12,461% vốn điều lệ lên 24,83 triệu cổ phiếu, tương đương 35,475% vốn điều lệ.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/8, giá cổ phiếu TMP đứng tại 13.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, để sở hữu số cổ phiếu trên, REE sẽ phải chi hơn 219 tỷ đồng.