16:22 15/10/2012

REE nắm giữ hơn 9% vốn tại PPC

Hà Anh

REE đã mua 3,61 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu từ 8% lên 9,1% vốn điều lệ PPC

Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) báo cáo kết quả mua cổ phiếu PPC của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Theo đó, REE đã mua 3,61 triệu cổ phiếu PPC, nâng lượng nắm giữ lên 29.669.360 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ tăng từ 8% lên 9,1%. Mục đích là nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Ngày thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 5/10/2012. Như vậy, trong tháng 9 và tháng 10, REE đã 4 lần báo cáo tăng tỷ lệ sở hữu tại PPC. Tổng lượng cổ phiếu đã mua tính từ cuối tháng 8 đến nay là 13.396.780 cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, giá cổ phiếu PPC đóng cửa ở mức 8.600 đồng/cổ phiếu.