14:33 30/01/2013

REE tăng sở hữu tại Than Núi Béo và Than Đèo Nai

Hà Anh

REE sở hữu 3.805.866 cổ phiếu, chiếm 19,03% tại NBC và nắm giữ 3.233.400 cổ phiếu TDN, chiếm 20,21% vốn điều lệ

Diễn biến giá cổ phiếu NBC trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu NBC trong tháng qua. Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (mã NBC-HNX) và Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - TKV (mã TDN-HNX) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, ngày 21/1/2013, REE đã mua 84.400 cổ phiếu NBC, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch từ 3.721.466 cổ phiếu, chiếm 18,61% vốn lên 3.805.866 cổ phiếu, chiếm 19,03% tại NBC, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Bên cạnh đó, trong ngày 23/1, REE đã mua 105 nghìn cổ phiếu TDN, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3.128.400 cổ phiếu, chiếm 19,55% vốn lên 3.233.400 cổ phiếu TDN, chiếm 20,21% vốn điều lệ, nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Được biết, doanh thu quý 4/2012 của NBC đạt 658 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt 2.002 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 4 là -4,6 tỷ đồng; lũy kế cả năm đạt gần 41 tỷ đồng. EPS đạt 2.665,09 đồng/cổ phiếu.

Doanh thu quý 4/2012 của TDN đạt 835,4 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt 3.107,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 35,5 tỷ đồng, lũy kế năm 2012 đạt 19 tỷ đồng. EPS đạt 1.190 đồng.

Hiện, cổ phiếu NBC đang được giao dịch quanh mức 13.000 đồng/cổ phiếu, còn cổ phiếu TDN đang được giao dịch quanh mức 11.300 đồng/cổ phiếu.