09:59 17/03/2010

REE trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

REE trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1

Ngày 31/3, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tại Tp.HCM.
Ngày 31/3, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên tại Tp.HCM.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) đã thống nhất việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, trái phiếu chuyển đổi để trình đại hội cổ đông, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 31/3 tới.

Theo đó, REE chi trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2/2009 với tỷ lệ 20% (đợt 1 đã trả 7% bằng tiền mặt); phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới).

Đồng thời, REE phát hành 8 triệu cổ phiếu cho nhân viên chủ chốt trong công ty với giá phát hành dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu và phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 810,418 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu với giá chuyển đổi dự kiến là 13.810 đồng/cổ phiếu. Thời gian chuyển đổi tối đa 12 tháng kể từ ngày phát hành, lãi suất 8%/năm, với tỷ lệ thực hiện 100:1 (100 cổ phiếu được mua 1 trái phiếu, mệnh giá là 1.000.0000 đồng).

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2010.

Được biết, trong tháng 2/2010, REE ước đạt tổng doanh thu thuần là 130,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 29,27 tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của nhóm công ty REE ước đạt 271,33 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 65,26 tỷ đồng.