12:06 31/07/2009

REE và SDD trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo lịch trả cổ tức bằng tiền của REE và SDD

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu REE từ đầu năm đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu REE từ đầu năm đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo lịch trả cổ tức bằng tiền của REE và SDD

* Ngày 14/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE).

Theo đó, ngày 14/9/2009, REE sẽ trả cổ tức với tỷ lệ chi trả 7%/mệnh giá - 700 đồng/cổ phiếu.

 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoá lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh - 364 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán REE vào các ngày 13/8, 14/8 và 17/8/2009.

* Ngày 14/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền và thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (mã SDD-HNX).

Theo đó, ngày 15/9/2009, SDD trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

Bên cạnh đó, SDD thưởng cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu - 100 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoá lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà - lô 60-61 Khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SDD ngày 13, 14 và 17/8/2009.