09:36 11/01/2013

Robot Việt Nam tạo ấn tượng tại CES 2013

P.V

Công ty Cổ phần Robot TOSY mang đến triển lãm CES 2013 hai sản phẩm mRobo và DiscoRobo

<br>
<br>