00:08 30/07/2010

Rủi ro tỷ giá, TYA lỗ hơn 11 tỷ đồng

Hà Anh

TYA lỗ hơn 11 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Một trong hai nguyên nhân chính là do rủi ro tỷ giá khoản vay bằng ngoại tệ

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam (mã TYA-HOSE) công bố kết quả kinh doanh và giải trình nguyên nhân công ty lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2010 đạt 234,33 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2010 đạt 465,25 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2010 lỗ 11,089 tỷ đồng, lũy kế  6 tháng năm 2010 lỗ 11,22 tỷ đồng, nhiều hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2009 (lũy kế 6 tháng năm 2009, công ty bị lỗ 9,14 tỷ đồng).

TYA cho biết, có hai nguyên nhân dẫn đến việc kết quả kinh doanh quý 2/2010 của công ty bị thua lỗ hơn 11 tỷ đồng. Một là do giá nguyên liệu đồng giảm, trích lập giảm giá hàng tồn kho tăng là đồng tấm nhập khẩu giá bình quân tháng 4/2010 là 146,077 đồng/kg giảm xuống còn 140,050 đồng/kg vào tháng 5/2010 và tháng 6/2010 giảm xuống còn 132,634đồng/kg, do vậy công ty trích lập giảm giá hàng tồn kho với kim ngạch khoảng hơn 9 tỷ đồng đã làm ảnh hưởng giảm lợi nhuận quý 2/2010 (phần trích lập này sẽ được kết chuyển về quý 3/2010 trong trường hợp giá đồng thế giới tăng giá trở lại vào quý 3 này),

Hai là do tổn thất tỷ giá hối đoái đã thực hiện trong quý 2 là khoảng 14 tỷ đồng, là do công ty thanh toán nợ đáo hạn 5,230,014.22 USD cho ngân hàng với tỷ giá khoảng 19.000 VND/USD, nhưng tại thời điểm vay tỷ giá vào khoảng 17.000 đồng/USD.

Năm 2010, TYA thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 1.030,31 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng.