08:32 02/12/2010

S12 lùi ngày tạm ứng cổ tức năm 2009

Hà Anh

S12 sẽ trả cổ tức năm 2009 vào ngày 25/2/2011 thay vì ngày 30/11 như đã thông báo do nguồn tiền bị chậm so với kế hoạch

Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty Cổ phần Sông Đà 12 (mã S12-HNX) đã có công văn đề nghị điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2009.

Trước đó, S12 thông báo sẽ trả cổ tức năm 2009 vào ngày 30/11/2010, nay công ty xin điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức vào ngày 25/2/2011 với lý do là nguồn tiền Công ty chuẩn bị để trả cổ tức bị chậm so với kế hoạch.

Đây là lần thứ hai, Công ty có văn bản đề nghị điều chỉnh thời gian trảcổ tức (năm 2007) với lý do là tình hình giải ngân của các ngân hàngcho các dự án khó khăn hơn trước nên công tác thu hồi vốn tại các côngtrình do công ty thực hiện không theo được đúng dự kiến ban đầu, ảnhhưởng đến nguồn tiền thanh toán của công ty.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh S12 công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 47,627 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 155,837 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 530,775 triệu đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 4,823 tỷ đồng.

Năm 2010, Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 320 tỷ đồng; doanh thu đạt 306,21 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 15,06 tỷ đồng; cổ tức 12%.