10:38 30/03/2009

S55 trả cổ tức bằng tiền và HPC phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của S55 và phát hành cổ phiếu thưởng của HPC

Biểu đồ diễn biến giá của HPC từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá của HPC từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 13/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55-HASTC).

Theo đó, ngày 6/5/2009, S55 sẽ chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 2000 đồng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu S55 vào các ngày 10, 13 và 14/4/2009.

Trong khi đó, ngày 14/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng và tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HPC-HASTC).

Theo đó, HPC sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 30%/cổ phiếu - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.

HPC thông báo dự kiến từ ngày 5/5 - 10/5/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2009.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HPC vào các ngày 13, 14 và 15/4/2009.