08:13 14/04/2009

S64 và SD6 trả cổ tức 15% bằng tiền

Thu Thủy

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của S64 và SD6

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SD6 từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu SD6 từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 28/4 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 (S64-HASTC) và Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (SD6-HASTC).

Theo đó, ngày 15/5/2009, S64 sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04, xã Ít Ong - huyện Mường La - tỉnh Sơn La.

Trong khi đó, ngày 20/5/2009, SD6 sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Sông Đà 6, 30 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu S64, SD6 vào các ngày 27, 28 và 29/4/2009.