08:46 09/06/2011

S96 mua 2 triệu cổ phiếu của HQC

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn

S96 lãi 9,2 tỷ đồng trong quý 1/2011.
S96 lãi 9,2 tỷ đồng trong quý 1/2011.
Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã HQC-HOSE) báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (ma S96-HNX) đã mua 2.000.000 cổ phiếu HQC, chiếm 5% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của HQC từ ngày 6/6/2011.

Được biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cho phép S96 được chào bán 41.000.000 cổ phiếu ra công chúng, trong đó: đợt 1, chào bán 15.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đợt 2 là 26.000.000 cổ phiếu (25.000.000 cho cổ đông hiện hữu và 1.000.000 cho cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược) với tổng giá trị chào bán là 410.000.000.000 đồng.

Công ty dự kiến sẽ tiến hành chốt quyền mua cổ phiếu đợt 1 và nhận cổ tức 20% năm 2010 vào trung tuần tháng 7 năm 2011.

Doanh thu thuần quý 1/2011 của S96 đạt 54,34 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 10,47 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 9,2 tỷ đồng.

Năm 2011, S96 thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 235 tỷ đồng; lợi nhuận 70 tỷ đồng; cổ tức 20-25%.