17:38 07/03/2011

S99 dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 400 tỷ đồng

Minh Hà

S99 thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch 2011 và tình hình thực hiện các dự án của công ty

S99 lãi 22,97 tỷ đồng, bằng 89,24% kế hoạch năm 2010 (25,74 tỷ đồng)
S99 lãi 22,97 tỷ đồng, bằng 89,24% kế hoạch năm 2010 (25,74 tỷ đồng)
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 909 (mã S99-HNX) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch 2011 và tình hình thực hiện các dự án của công ty.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất kinh doanh quý 4/2010 đạt 45,92 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 141,27 tỷ đồng, bằng 106,37% kế hoạch năm (132,813 tỷ đồng); doanh số quý 4/2010 đạt 22,94 tỷ đồng, lũy kế đạt 121,16 tỷ đồng, bằng 83,68% kế hoạch năm (144,798 tỷ đồng); lợi nhuận quý 4/2010 đạt 4,47 tỷ đồng, lũy kế đạt 22,97 tỷ đồng, bằng 89,24% kế hoạch năm (25,74 tỷ đồng).

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 200,76 tỷ đồng, doanh thu đạt 226,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 38,35 tỷ đồng.

Mục tiêu chính năm 2011 của công ty là hoàn thiện các hạng mục công việc tại Công trình thủy điện Sơn La; công trình thủy đện Lai Châu và gói thầu số 15 (LC15-GT) tại Lai Châu...

Nghị quyết Hội đồng Quản trị S99 đã đưa ra phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng nhưng chưa công bố kế hoạch chi tiết.