20:23 14/04/2011

S99 trúng thầu trị giá hơn 731 tỷ đồng

Minh Hà

S99 trúng thầu trị giá hơn 731 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.185 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Công ty Cổ phần Sông Đà 909 (mã S99-HNX) công bố thông tin về việc trúng thầu thi công xây lắp dự án xây dựng Bệnh viện Việt Tiệp.

Theo đó, công ty đã được Sở Y tế Thành phố Hải Phòng thông báo về việc trúng thầu xây lắp gói thầu số 08 – Xây dựng khối nhà chính thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở 2 - Bệnh viện Việt Tiệp giai đoạn 1 (Thông báo số 54/TB-BQLDA ngày 2/4/2011) với giá trị trúng thầu là 731.810.848.000 đồng.

Thời gian thực hiện hợp đồng là 1.185 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, hình thức Hợp đồng theo đơn giá có điều chỉnh giá.

Đây là một dự án đầu tư do Sở Y tế Thành phố Hải phòng làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Sông Đà 909 là nhà thầu thực hiện thi công xây lắp.

S99 cho biết, công trình xây dựng Bệnh viện Việt Tiệp là một trong những công trình mới trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 sẽ góp phần cho công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 và các năm tiếp theo đề ra.