16:43 24/11/2016

Sabeco bị phạt 100 triệu đồng

Hà Anh

Sabeco bị phạt 100 triệu đồng do công ty này đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật

Sau 9 tháng năm 2016, Sabeco đạt doanh thu 21.822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.658 tỷ đồng - tăng 24,5% so với cùng kỳ.
Sau 9 tháng năm 2016, Sabeco đạt doanh thu 21.822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.658 tỷ đồng - tăng 24,5% so với cùng kỳ.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, Sabeco bị phạt 100 triệu đồng do công ty này đã không công bố thông tin theo quy định pháp luật trên website công ty như: Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Điều lệ công ty.

Đồng thời không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các quý 3,4/2014, quý 1,2,3,4/2015; Nghị quyết, biên bản và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015.

Trước đó, Sabeco công bố báo cáo hợp nhất quý 3/2016 với doanh thu vượt 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận 1.272 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, Sabeco đạt doanh thu 21.822 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.658 tỷ đồng - tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu bia đóng phần lớn trong cơ cấu doanh thu của Sabeco đạt 18.821 tỷ đồng. Ngoài ra, Sabeco còn có nguồn thu lớn từ bao bì, rượu, nước giải khát, cồn...

Cũng tính đến ngày 30/9/2016, lượng tiền mặt của Sabeco lên tới gần 10.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn trên, dưới 3 tháng. Trong 9 tháng công ty thu về 344 tỷ đồng tiền lãi tiền gửi.