17:02 05/04/2017

Sabeco dự kiến lãi năm 2017 chỉ tăng 1% so với 2016

Hà Anh

Sabeco dự kiến lợi nhuận sau thuế năm nay đạt 4.703 tỷ, tăng 1% so với năm trước

Sabeco dự kiến năm 2017 với tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn đạt 1.664 triệu lít, khoảng hơn 4,5 triệu lít/một ngày.
Sabeco dự kiến năm 2017 với tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn đạt 1.664 triệu lít, khoảng hơn 4,5 triệu lít/một ngày.
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) đã có báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 để trình đại hội đồng cổ đông vào ngày 18/4 tới.

Theo đó, Sabeco dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn năm 2017 đạt 1.664 triệu lít, khoảng hơn 4,5 triệu lít/một ngày. Tổng doanh thu bán hàng đạt 34.495 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2016 và lợi nhuận sau thuế đạt 4.703 tỷ, tăng 1% so với năm trước. Cổ tức là 35%, tăng 17% so với cùng kỳ.

Năm 2016, tổng sản lượng tiêu thụ của các sản phẩm Bia Sài Gòn đạt 1.590 triệu lít, tăng 8% so với thực hiện năm 2015 và vượt 6,7% so với kế hoạch năm 2016.

Tổng doanh thu năm ngoái đạt 31.754 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và vượt 11% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.655 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và vượt 27% so với kế hoạch. Cổ tức năm 2016 là 30%.

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo công ty dự báo công ty sẽ gặp không ít trở ngại do áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các hãng bia, đặc biệt là sự xâm nhập của thương hiệu nổi tiếng AB InBev.

Ngoài ra, khó khăn còn đến từ mức thuế tiêu thụ đặc biệt tăng 5% từ ngày 1/1/2017. Thêm vào đó là đề án quy định dán tem đối với tất cả sản phẩm bia nếu được áp dụng sẽ khiến chi phí sản xuất tăng thêm khoảng 200 đồng mỗi lon thì Bia Sài Gòn sẽ phải bỏ thêm 900 tỷ đồng chi phí cho việc dán tem và chưa kể chi phí đầu tư thiết bị liên quan.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Sabeco có tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty.

Cụ thể, số lượng các thành viên chuyên trách là 4 người, không đổi so với năm 2015 với quỹ tiền lương năm 2017 là 6,48 tỷ đồng tăng 2,43 tỷ so với thực hiện năm 2016, quỹ tiền lương giảm 202,5 triệu đồng còn 810 triệu đồng và Quỹ thù lao với số lượng thành viên kiêm nhiệm tăng từ 4 lên 6 người với mức tăng 1,161 tỷ lên 1,944 tỷ đồng.