21:48 24/09/2015

Sacombank bắt đầu tiếp nhận Southern Bank

Minh Đức

“Sacombank đưa ra các phương án kỹ lưỡng để ổn định cả về nhân sự, tài chính, kinh doanh, đặc biệt là quản trị rủi ro”

Sau sáp nhập, Sacombank thuộc top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng
 tài sản đạt 297.184 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỷ đồng, 
trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng.
Sau sáp nhập, Sacombank thuộc top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt 297.184 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng.
Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) chính thức sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) từ ngày 1/10/2015, theo Quyết định 1844/QĐ-NHNN ngày 14/9/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cuối chiều 24/9, thông cáo được Sacombank phát đi cho biết, ngân hàng này sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Southern Bank và cam kết duy trì quyền, nghĩa vụ của khách hàng, đối tác, cổ đông của cả hai ngân hàng.

Sau sáp nhập, Sacombank thuộc top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam với tổng tài sản đạt 297.184 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt gần 24.506 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là 18.853 tỷ đồng; mạng lưới hoạt động lên đến 563 điểm giao dịch trên toàn quốc và hai nước Lào, Campuchia; tổng số cán bộ nhân viên là 15.510 người.

“Sacombank cũng đưa ra các phương án kỹ lưỡng để ổn định cả về nhân sự, tài chính, kinh doanh, đặc biệt là các phương án quản trị rủi ro sau sáp nhập”, thông cáo cho biết, nhưng không nêu các vấn đề tài chính, nợ xấu và quản trị rủi ro cụ thể.

Còn theo thông tin tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/7 vừa qua, việc sáp nhập Southern Bank sẽ khiến dự phòng rủi ro của ngân hàng tăng, nên Sacombank dự kiến kết quả hoạt động trong 3 năm đầu sáp nhập giảm: lợi nhuận trước thuế năm 2015 khoảng 1.002 tỷ đồng (sau thuế 782 tỷ đồng), năm 2016 là 1.132 tỷ đồng (sau thuế 883 tỷ đồng) và năm 2017 đạt 1.333 tỷ đồng (1.039 tỷ đồng sau thuế), cùng giảm khá mạnh so với quy mô từ 2.800 - 3.000 tỷ đồng của Sacombank những năm gần đây.

Cũng tại phiên họp trên, đại hội đồng cổ đông của Sacombank đã thông qua tỷ lệ hoán đổi cổ phần sáp nhập là 1 cổ phần của Southern Bank (PNB) hoán đổi thành 0,75 cổ phần của Sacombank (STB).

Ngoài ra, 1 cổ phần của cổ đông Sacombank tại ngày chốt danh sách để hoán đổi cổ phần khi sáp nhập sẽ nhận thêm 0,3875 cổ phần ngân hàng sáp nhập, trong đó gồm: 0,0875 cổ phần từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phần Southern Bank; 0,080 cổ phần là cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013; 0,120 cổ phần là cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014; 0,0875 cổ phần là thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ; và 0,0125 cổ phần từ thặng dư vốn cổ phần.

Đầu tuần này, ngày 21/9, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có Công văn số 7168/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Sacombank từ 12.425 tỷ đồng lên mức 18.853 tỷ đồng.