16:58 15/06/2012

Sacombank bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) thông báo bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc

6 Phó tổng giám đốc Sacombank - Nguồn: Sacombank.
6 Phó tổng giám đốc Sacombank - Nguồn: Sacombank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) thông báo bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc.

Theo đó, Sacombank bổ nhiệm bà Dương Hoàng Quỳnh Như, thành viên viên Hội đồng Quản trị, kiêm nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc.

Đồng thời, Sacombank cũng tuyển dụng và bổ nhiệm ông Phan Đình Tuệ làm Phó tổng giám đốc ngân hàng kể từ ngày 14/6/2012.

Trước đó, ngày 1/6/2012, Sacombank thông báo bổ nhiệm ông Phan Huy Khang, Phó tổng giám đốc, tạm thời giữ chức vụ Quyền Tổng giám đốc Sacombank.

Như vậy, Ban điều hành của Sacombank hiện có 10 thành viên, gồm Tổng giám đốc Phan Huy Khang và các phó tổng giám đốc: bà Dương Hoàng Quỳnh Như, ông Lý Hoài Văn, ông Nguyễn Minh Tâm, ông Lê Minh Tâm, ông Đào Nguyên Vũ, bà Nguyễn Hải Tâm, bà Quách Thanh Ngọc Thủy, ông Bùi Văn Dũng và ông Phan Đình Tuệ.