16:45 25/07/2012

Sacombank bổ nhiệm phó tổng giám đốc thứ 12

Hà Anh

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ An giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 24/7

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) thông báo bổ nhiệm Phó tổng giám đốc.

Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ An giữ chức vụ Phó tổng giám đốc kể từ ngày 24/7/2012.

Trước đó, ngày 28/6, Ngân hàng này đã bổ nhiệm bà Hà Quỳnh Anh, Giám đốc Khu vực thành phố Hà Nội, giữ chức Phó tổng giám đốc Sacombank.

Như vậy, Ban điều hành của STB sẽ có 1 tổng giám đốc và 12 Phó tổng giám đốc.