00:10 30/07/2012

Sacombank bổ nhiệm phó tổng giám đốc thứ 13

Hà Anh

Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Trị, hiện là Giám đốc Sở giao dịch Tp.HCM giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, kể từ ngày 26/7

Một trong các thành viên trong Ban điều hành STB.
Một trong các thành viên trong Ban điều hành STB.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Theo đó, Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Trị, hiện là Giám đốc Sở giao dịch Tp.HCM, giữ chức vụ Phó tổng giám đốc, kể từ ngày 26/7.

Trước đó, ngày 24/7, Sacombank cũng đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ An giữ chức vụ Phó tổng giám đốc.

 Như vậy, Ban điều hành ngân hàng sẽ có 1 tổng giám đốc là ông Phan Huy Khang và 13 phó tổng giám đốc.