11:39 28/12/2013

Sacombank bổ nhiệm thêm hai phó tổng giám đốc

Hà Anh

Sacombank bổ nhiệm ông Lê Trọng Trí và ông Trần Minh Khoa giữ chức Phó tổng giám đốc, kể từ ngày 2/1/2014

Ban điều hành của Sacombank.<br>
Ban điều hành của Sacombank.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa công bố quyết định về việc thay đổi nhân sự Ban điều hành.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Sacombank bổ nhiệm ông Lê Trọng Trí, hiện là Trưởng Phòng hành chính quản trị, giữ chức Phó tổng giám đốc kiêm Trưởng Phòng hành chính. Đồng thời, bổ nhiệm ông Trần Minh Khoa, hiện là Trưởng kiểm toán nội bộ, giữ chức Phó tổng giám đốc, kể từ ngày 2/1/2014.

Như vậy, Ban điều hành Sacombank có 19 thành viên gồm: Tổng giám đốc là ông Phan Huy Khang, 18 phó tổng giám đốc gồm: bà Dương Hoàng Quỳnh Như, bà Nguyễn Thị Lệ An, ông Nguyễn Minh Tâm, bà Quách Thanh Ngọc Thủy, ông Bùi Văn Dũng, ông Phan Đình Tuệ, ông Lý Hoài Văn, ông Hà Văn Trung, ông Hà Tôn Trung Hạnh, ông Đào Nguyên Vũ, ông Lê Minh Tâm, ông Nguyễn Bá Trị, bà Hà Quỳnh Anh, ông Võ Anh Nhuệ, ông Hồ Doãn Cường, ông Nguyễn Xuân Vũ, ông Lê Trọng Trí và ông Trần Minh Khoa.

Trước đó, Sacombank thông báo sửa đổi mức điều lệ ghi trong giấy phép hoạt động của Sacombank là hơn 12.425 tỷ đồng.

Được biết, thu nhập thuần từ lãi trong quý 3 của Sacombank đạt 1.606 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 5.048 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 3 đạt 863,2 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.629 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 508,7 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.658 tỷ đồng; EPS 9 tháng đạt 1.632 đồng.