07:17 01/10/2008

Sacombank cho doanh nghiệp xuất khẩu vay VND theo lãi suất USD

Hoài Nam

Các doanh nghiệp xuất khẩu có thể vay VND theo lãi suất USD tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)

Doanh nghiệp làm thủ tục vay vốn tại Sacombank.
Doanh nghiệp làm thủ tục vay vốn tại Sacombank.
Các doanh nghiệp xuất khẩu có thể vay VND theo lãi suất USD tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

Theo thông báo của Sacombank, với sản phẩm “Cho vay VND theo lãi suất USD”, các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu có nguồn thu Đô la Mỹ (USD), có nhu cầu vốn lưu động để thu mua nguyên vật liệu chế biến hàng hóa theo hợp đồng xuất khẩu, sẽ được vay vốn bằng VND với mức lãi suất 8,5%/năm.

Ngược lại, doanh nghiệp vay vốn cam kết sẽ bán lại lượng USD thu được từ hợp đồng xuất khẩu cho Sacombank theo tỷ giá tại thời điểm ngân hàng giải ngân.

Theo Sacombank, việc triển khai sản phẩm trên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu giải pháp về nguồn vốn tối ưu và cạnh tranh nhất, làm giảm áp lực về chi phí vốn, gia tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trước đó, Sacombank cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VND xuống còn 19,8%/năm đối với các doanh nghiệp có dự án kinh doanh khả thi và có quan hệ hợp tác lâu năm với ngân hàng. Và từ ngày 3/10 - 31/12/2008, tất cả các doanh nghiệp giao dịch thanh toán quốc tế tại Sacombank dưới các hình thức thư tín dụng (L/C), chuyển tiên bằng điện (T/T) hoặc nhờ thu… sẽ được giảm phí dịch vụ thanh toán từ 10% - 30%.