11:42 31/07/2008

Sacombank chuẩn hóa hệ thống quản lý rủi ro

Tú Uyên

Tính đến quý 2/2008, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank là 0,23%và tỷ lệ an toàn vốn đạt 10,56%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần  Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cho biết, tính đến quý 2/2008, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Sacombank là 0,23% và tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,56%.

Kết quả này có được là nhờ Sacombank tiếp thu công cụ và  kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các tổ chức tài chính quốc tế, cũng như đầu tư các thiết bị kỹ thuật hiện đại. Trong đó, phải kể đến mô hình xếp hạng tín dụng đã góp phần đáng kể trong quá trình quản lý và hạn chế rủi ro tín dụng.

Mô hình xếp hạng tín dụng là một công cụ tối ưu quản lý rủi ro trong quá trình thẩm định và chấm điểm tín dụng. Từ năm 2003, Sacombank bắt đầu xác lập mô hình này với sự tư vấn của những chuyên gia từ IFC trên cơ sở nguồn dữ liệu tin cậy được tổng hợp trong khoảng thời gian hàng chục năm tại các nước phát triển trên thế giới. Sau gần 2 năm thử nghiệm, hệ thống xếp hạng tín dụng đã chính thức được đưa vào vận hành từ năm 2005 tại tất cả các Sở giao dịch và Chi nhánh của Sacombank.

Mô hình này tuân theo các trình tự, tiêu chí rất nghiêm ngặt và chặt chẽ, bao gồm: hệ thống các tiêu chí và trọng số; cách xác định giá trị của từng tiêu chí; cách quy đổi giá trị sang điểm của tiêu chí; cách tính hạng tín dụng từ tiêu chí định tính và định lượng; cách xác định giá trị của khoản lỗ dự kiến. Thông qua mô hình này, Sacombank sẽ chấm điểm tín dụng đối với từng khách hàng doanh nghiệp và cá nhân để làm cơ sở quyết định cấp phát tín dụng theo hạn mức cho phép và phù hợp.

Đây là một trong những công cụ giúp Sacombank nâng cao chất lượng cấp phát tín dụng của mình, tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý rủi ro.