09:34 20/11/2009

Sacombank có thêm 20 triệu USD cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

M.Đức

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa nhận thêm 20 triệu USD để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Theo Sacombank, đây là nguồn vốn bổ sung cần thiết trong bối cảnh nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp đang khó khăn.
Theo Sacombank, đây là nguồn vốn bổ sung cần thiết trong bối cảnh nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp đang khó khăn.
Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa nhận thêm 20 triệu USD từ Công ty Proparco để hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Công ty Proparco – trực thuộc Cơ quan Phát triển Pháp (Agence Française de Développement - AFD) – vừa ký thỏa ước tín dụng trị giá 20 triệu USD với Sacombank nhằm hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh.

Theo thỏa ước ký kết, Proparco cũng sẽ hỗ trợ  Sacombank trong việc tăng cường kinh nghiệm về trách nhiệm xã hội và môi trường thông qua thiết lập một hệ thống theo dõi các tác động đối với xã hội và môi trường của những dự án có vay vốn của Sacombank.

Trước đó, tháng 5/2009, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đã ký hợp đồng tài trợ 25 triệu USD cho Sacombank và Công ty Cho thuê tài chính Sacombank-SBL nhằm mục đích hỗ trợ vốn hoạt động cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.