09:50 20/07/2009

Sacombank cung cấp sản phẩm tiền vay có bảo hiểm

M.Đức

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và Công ty Bảo hiểm Prudential hợp tác cung cấp dòng sản phẩm tiền vay có gắn kết bảo hiểm

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam hợp tác cung cấp dòng sản phẩm tiền vay có gắn kết bảo hiểm (Bancassurance) tại Sacombank.

Theo thỏa thuận hợp tác cuối tuần qua, trong các sản phẩm liên kết, Sacombank sẽ tặng chi phí bảo hiểm nhân thọ thông qua Prudential đối với các khoản vay tiền tiêu dùng tại Sacombank của khách hàng trong độ tuổi từ 18 - 60 tuổi.

Trong thời gian hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm, nếu khách hàng vay tiêu dùng tại Sacombank gặp rủi ro (tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn), Prudential sẽ chi trả số dư nợ còn lại cho ngân hàng (khoản tiền vay còn lại không bao gồm lãi vay) tại thời điểm xảy ra sự cố. Khách hàng khi đó sẽ không còn trách nhiệm trả các khoản nợ vay tương đương với số tiền bảo hiểm mà Prudential đã chi trả.

Thời hạn của hợp đồng bảo hiểm bằng thời hạn của khoản vay, nhưng không vượt quá quy định về giới hạn tuổi của khách hàng được mua bảo hiểm.

Chương trình này áp dụng cho các sản phẩm vay tiêu dùng tại Sacombank như mua nhà, mua xe và các loại vay tiêu dùng khác trong nhóm sản phẩm có gắn kết bảo hiểm tại Sacombank… theo từng thời kỳ.