10:06 23/03/2012

Sacombank đã huy động được 47 triệu USD tại Campuchia

Hà Anh

Tính tới ngày 20/3/2012, Sacombank Cambodia Plc có tổng huy động vốn 47 triệu USD, dư nợ cho vay 60 triệu USD

Sacombank được phép thành lập chi nhánh tại Campuchia từ năm 2009.
Sacombank được phép thành lập chi nhánh tại Campuchia từ năm 2009.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HSX) thông báo tính tới ngày 20/3/2012, chi nhánh ngân hàng này tại Campuchia (Sacombank Cambodia Plc) có tổng huy động vốn 47 triệu USD, dư nợ cho vay 60 triệu USD.

Doanh số chuyển tiền hai chiều giữa Campuchia - Việt Nam qua Sacombank trong năm 2010 và 2011 đạt 521 triệu USD. Lượng khách hàng của Sacombank tại Campuchia đạt trên 2.000 khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Sacombank được phép lập chi nhánh tại Campuchia từ năm 2009. Đến năm 2011, Ngân hàng Quốc gia Campuchia và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận chuyển đổi chi nhánh tại Campuchia của Sacombank thành ngân hàng con - Sacombank Cambodia Plc - 100% vốn Sacombank.