08:27 23/05/2012

Sacombank đã thoái toàn bộ vốn tại Đường Biên Hòa

Hà Anh

Trong năm 2012, BHS sẽ đầu tư 47 tỷ đồng dài hạn sản xuất mía đường tại Campuchia và 108 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn

Diễn biến giá cổ phiếu BHS trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu BHS trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (mã BHS-HSX) vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (mã STB).

Theo đó, ngày 21/5, STB đã bán hết hơn 3 triệu cổ phiếu, chiếm 10,01% vốn điều lệ của BHS, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Được biết, Đại hội cổ đông thường niên 2012 của BHS đã thống nhất bầu bà Huỳnh Bích Ngọc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hiện bà Ngọc cũng đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh (SBT) và Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Thành Thành Công và là vợ ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank.

Đại hội thông qua chỉ tiêu 2012 với doanh thu thuần 2.880 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 161,6 tỷ đồng. Trong năm 2012, BHS sẽ đầu tư 47 tỷ đồng dài hạn sản xuất mía đường tại Campuchia và 108 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn.

Đồng thời quyết định mức cổ tức là 35% bằng tiền mặt. Ngoài ra, BHS cũng sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu ưu đãi theo kế hoạch thực hiện quyền sở hữu cổ phần cho người lao động (ESOP).

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2012 của BHS, doanh thu thuần của BHS đạt 690 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ (612 tỷ đồng); Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 17,68 tỷ đồng, tăng 69,8% (10,4 tỷ đồng);

Lợi nhuận sau thuế đạt 32,73 tỷ đồng, giảm 15,34% so với cùng kỳ (38,66 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.091 đồng/cổ phiếu, cùng kỳ EPS đạt 1.289 đồng/cổ phiếu.