10:35 04/09/2008

Sacombank đẩy mạnh cho vay cầm cố chứng khoán

T.Uyên

Sacombank chính thức triển khai sản phẩm “Cho vay chứng khoán-CK300”

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa chính thức triển khai sản phẩm “Cho vay chứng khoán-CK300” nhằm hỗ trợ cầu về vốn cho các nhà đầu tư chứng khoán.

Theo đó, các khách hàng là cá nhân có nhu cầu vay cầm cố/thế chấp chứng khoán để mua chứng khoán sẽ được vay với số vốn phù hợp theo từng điều kiện cụ thể của sản phẩm.

Đồng thời, ngân hàng cũng đã xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để có thể quản lý sản phẩm cho vay cầm cố mua chứng khoán một cách hiệu quả.

Bước đầu, sản phẩm này được áp dụng tại Sở giao dịch Tp.HCM với hạn mức tín dụng là 300 tỷ đồng. Một khách hàng có cơ hội vay tối đa là 5 tỷ đồng với thời hạn tối đa 2 tháng.

Sản phẩm này cho phép khách hàng có thể tiếp cận với nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư chứng khoán của mình. Sacombank sẽ kết hợp với Công ty chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS) để triển khai sản phẩm này.