15:41 12/04/2013

Sacombank định bán 100 triệu cổ phiếu quỹ giá “ba chấm”

Hà Anh

Hội đồng Quản trị Sacombank có kế hoạch tăng 53% vốn điều lệ trong năm 2013, tương đương mức tăng 5.678,6 tỷ đồng

Tính đến cuối năm 2012, vốn điều lệ của Sacombank đạt 10.740 tỷ đồng.
Tính đến cuối năm 2012, vốn điều lệ của Sacombank đạt 10.740 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) công bố tờ trình về kế hoạch tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2013.

Theo nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên Sacombank thông qua, kế hoạch tăng thêm vốn năm 2012 là 32%. Trong đó, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 14%, phát hành cổ phiếu thưởng là 15%, phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán Sacombank là 3%.

Sacombank cho biết, vì lý do khách quan nên trong năm 2012, Sacombank chưa thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tính đến cuối năm 2012, vốn điều lệ của Sacombank đạt 10.740 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị Sacombank có kế hoạch tăng 53% vốn điều lệ trong năm 2013, tương đương mức tăng thêm 5.678,6 tỷ đồng lên 16.418,3 tỷ đồng.

Cụ thể, Một là, phát hành cổ phiếu trả cổ tức 14%/năm 2011 và phát hành cổ phiếu cho cán bộ cốt cán của Sacombank với 3%/vốn điều lệ.

Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức là hơn 136 triệu cổ phiếu, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 100:14 và hơn 32,2 triệu cổ phiếu phát hành thêm dành cho cán bộ cốt cán của ngân hàng, giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng được nhận cổ phiếu thưởng này sẽ bị hạn chế quyền chuyển nhượng trong thời gian 1 năm.

Hai là, chuyển nhượng 100 triệu cổ phiếu quỹ với giá chuyển nhượng dự kiến là 30.000 đồng/cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài cho đủ tỷ lệ 20%/vốn điều lệ với số lượng phát hành thêm hơn 185 triệu cổ phiếu với giá bán 30.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, Sacombank đã chi 1.506 tỷ đồng để sở hữu 100 triệu cổ phiếu quỹ nói trên. Đồng thời chênh lệch do chuyển nhượng/phát hành chứng khoán bằng 3 lần mệnh giá cho cổ đông chiến lược nước ngoài là 5.196 tỷ đồng sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình thị trường, trên nguyên tắc thỏa thuận giá tốt nhất và sẽ báo cáo cáo Đại hội cổ đông lần sau.

Ba là, phát hành cổ phiếu thưởng 15% chưa được thực hiện trong năm 2012 với số lượng lượng cổ phiếu phát hành là hơn 214 triệu cổ phần, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phần.

Phần vốn chủ sở hữu tăng thêm từ việc phát hành thêm cổ phiếu, trả cổ tức, chuyển nhượng nói trên vào khoảng 10.240 tỷ đồng. Ngân hàng dự định sẽ dùng để đầu tư vào tài sản cố định, bổ sung vốn, thành lập mới các đơn vị trực thuộc, đồng thời đưa vào kinh doanh sinh lời.